Grozīs UIN likuma piemērošanas noteikumus (1/22/15) (0)

26.05.2015

Projekts

Šā gada 26. maijā Ministru kabineta sēdē plānots izskatīt sagatavotos grozījumus MK noteikumos Nr. 556 „Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi.” Ar grozījumiem paredzēts precizēt kārtību maksājumiem nerezidentiem un UIN piemērošanu aktīvu pārvērtēšanas rezultātam. Šajā rakstā – par gaidāmajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

Uzņēmuma dokumentu atbilstība normatīvajām prasībām – dalībnieku reģistrs (2/22/15) (0)

26.05.2015

Prakse

2013. gadā Komerclikumā (KL) tika iestrādāti grozījumi, uz kuru pamata tika ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz uzņēmuma dalībnieku reģistru (DR). Grozījumu rezultātā tika paredzēta jauna DR forma, kura saskaņā ar KL pārejas noteikumiem visiem uzņēmumiem jāievieš līdz šā gada 30. jūnijam. Šis raksts būs aktuāls tiem uzņēmumiem, kuri nav veikuši izmaiņas savā DR pēc 2013. gada 30. jūnija, kad tika ieviesta jaunā DR sagatavošanas kārtība. Lasīt vairāk..

Transfertcenu prasības ārvalsts saistītā uzņēmuma un pastāvīgās pārstāvniecības darījumu dokumentēšanai (3/22/15) (0)

26.05.2015

Prakse

Normatīvie akti sniedz ierobežotu un pat pretrunīgu informāciju par nepieciešamību dokumentēt pastāvīgās pārstāvniecības (PP) darījumus ar ārvalsts uzņēmumu, kura PP tā ir. Šajā rakstā aplūkojam spēkā esošo normatīvo aktu pretrunas un uzņēmumu praksi, kā arī sniedzam aktuālāko informāciju par iespējamām pārmaiņām. Lasīt vairāk..

Darba ņēmēja statuss un tiesības uz ienākumu pabalstu (2/21/15) (0)

19.05.2015

Prakse

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā regulē attiecīgos jautājumus (brīvu pārvietošanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā). Praksē, kā izrādās, direktīvas noteikumi netiek piemēroti tā, kā iecerēts. Šajā rakstā – par kādu tieslietu, kas varētu būt aktuāla Latvijas pilsonēm, kuras dzīvo citās ES dalībvalstīs. Lasīt vairāk..

Dāvināta un mantota NĪ atsavināšanas nodokļu sekas (3/21/15) (0)

19.05.2015

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.05.2015