PwC pētījums par sievietēm millennial paaudzē, darba un izaugsmes iespējām "The female millennial: A new era of talent"  Vairāk..

Grozīs noteikumus par nodokļu rezidentu apliecībām (1/10/15) (0)

03.03.2015

Projekts

Saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 178 „Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” ienākuma nodokļus no izmaksām nerezidentiem var neieturēt vai piemērot samazināto likmi tikai gadījumā, ja izmaksas dienā nodokļu maksātāja rīcībā ir apstiprināta maksājumu saņēmēja rezidenta apliecība attiecīgajā valstī. Pamatojoties uz Finanšu sektora attīstības plānu 2014.–2016. gadam, ir pieņemts lēmums atvieglot nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību, grozot minētos MK noteikumus. Lasīt vairāk..

Nemateriālā īpašuma izmantošanas un attīstības ienākumu sadale (2/10/15) (0)

03.03.2015

Prakse

Saskaņā ar darījumu tirgus cenas principu katram grupas dalībniekam jāsaņem tirgus vērtībai atbilstoša samaksa par tā veiktajām funkcijām. Darījumi ar nemateriāliem aktīviem ietver šādas funkcijas: attīstība, uzlabošana, uzturēšana, aizsardzība un izmantošana. Lai noteiktu cenu kontrolētos darījumos un atrastu uzņēmumu, kas būs tiesīgs saņemt ienākumu no nemateriālā īpašuma izmantošanas, ir jāapzina uzņēmumi, kas veic šīs funkcijas. Šajā rakstā – iepriekš sāktās tēmas turpinājums. Lasīt vairāk..

Ārvalsts komersanta saistības maksāt nodokļus (pārstāvniecība, pastāvīgā iestāde) – turpinājums (3/10/15) (0)

03.03.2015

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās pievērsām lasītāju uzmanību ārvalstu komersantu pastāvīgās iestādes Latvijā esības aspektam un šo iestāžu PVN saistībām. Šajā rakstā turpinām tēmu par ārvalstu komersantu filiāļu un pārstāvniecību uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) saistību rašanos Latvijā. Lasīt vairāk..

Akcīzes nodokļa likuma grozījumi (2) (1/9/15) (0)

24.02.2015

Pieņemts

Ar šo rakstu nobeidzam pagājušajā nedēļā publicēto par 17. decembra grozījumiem akcīzes nodokļa likumā un ar tiem saistītajiem grozījumiem attiecībā uz akcīzes nodokļa deklarācijām. Lasīt vairāk..

Tiesas ieskatā darbinieka nosūtījums ir komandējums (2/9/15) (0)

24.02.2015

Prakse

VID līdz šim ir norādījis, ka darbinieka nosūtījums un komandējums nav viens un tas pats, tādēļ nosūtījuma ietvaros atlīdzinātie faktiskie izdevumi un izmaksātā dienas nauda ir viņa apliekamā darba ienākuma daļa. Taču nesen Augstākā tiesa savā spriedumā ir atzinusi, ka darbinieka nosūtījums ir tas pats, kas komandējums. Šajā rakstā – situācijas apraksts un secinājumi. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.03.2015