PwC panāk uzņēmumam kompensāciju par tiesvedības laikā iesaldētiem līdzekļiem (1/41/15) (0)

07.10.2015

Prakse

Gadījumos, kad izdodas uzvarēt tiesvedību ar VID, uzņēmēji visbiežāk atviegloti nopūšas un cenšas pēc iespējas ātrāk aizmirst ilgo tiesāšanās un taisnības pierādīšanas procesu. Tomēr zvērinātu advokātu biroja „PricewaterhouseCoopers Legal” („PwC Legal”) pieredze liecina, ka pēc nodokļu maksātājam labvēlīga iznākuma tiesvedībā nevajadzētu apstāties, bet gan pārliecināties, vai VID ir izpildījis visus savus likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz nepamatoti aizturēto vai piedzīto summu atmaksu. Lasīt vairāk..

PVN sistēmas ļaunprātīga izmantošana (2/41/15) (0)

07.10.2015

Prakse

Šajā rakstā – par VID praksi un Eiropas Savienības Tiesas (EST) atziņām minētā termina interpretācijā. Lasīt vairāk..

Transfertcenu metožu izvēles secība un pieļaujamā peļņas līmeņa rādītāja izvēle (2) (3/41/15) (0)

07.10.2015

Prakse

Pagājušās nedēļas Īsziņās publicētā raksta nobeigums par tiesas lietu, kas saistīta ar transfertcenu (TC) metožu piemērošanas secību, kā arī bruto peļņas jēdziena izmantošanu, piemērojot tālākpārdošanas cenu metodi (TPC). Lasīt vairāk..

Latvijas tiesu prakse PVN lietās (1/40/15) (0)

29.09.2015

Prakse

VID ļoti aktīvi veic gan fizisko, gan juridisko personu nodokļu auditus. Saskaņā ar statistiku vairāk nekā 90% auditu tiek aprēķināti papildu nodokļi un soda sankcijas. Šajā rakstā – par VID visbiežāk konstatētajām PVN aprēķināšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kļūdām. Lasīt vairāk..

Transfertcenu metožu izvēles secība un pieļaujamā peļņas līmeņa rādītāja izvēle (2/40/15) (0)

29.09.2015

Prakse

Šajā rakstā ir aplūkota Latvijas tiesu prakse transfertcenu (TC) jomā – tiesas lieta par TC metožu piemērošanas secību, kā arī bruto peļņas jēdziena izmantošanu, piemērojot tālākpārdošanas cenu metodi. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.09.2015