PwC pētījums: Viesnīcas Rīgā tiek vērtētas kā vienas no labākajām pasaulē

Uzziņa PVN piemērošanai pārrobežu darījumiem (1/31/15) (0)

29.07.2015

Prakse

Iepriekš esam informējuši MindLink abonentus par Eiropas Komisijas izmēģinājuma projektu uzziņu sniegšanai par PVN piemērošanu plānotiem darījumiem, kuros iesaistītas divas vai vairāk dalībvalstis, iesniedzot vienotu uzziņas pieprasījumu (turpmāk – Projekts). Šogad ES ir publicēts raksts par Projekta rezultātiem un turpmākajiem plāniem, kurus īsumā aplūkosim šajā rakstā. Lasīt vairāk..

Akcīzes nodokļa nodrošinātājiem (2/31/15) (0)

29.07.2015

Prakse

2010. gada 30. marta MK noteikumos Nr. 302 par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem pēdējo gadu laikā veikti vairāki grozījumi, tostarp MK noteikumu Nr. 1244 diezgan apjomīgie grozījumi, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī un attiecās arī uz akcīzes nodokļa nodrošinātājiem (par to informējām MindLink abonentus 2013. gada 29. oktobra Īsziņās). Šajā rakstā – par VID kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavoto uzziņu saistībā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 302. Lasīt vairāk..

Priekšnodokļa atskaitīšana īpašos gadījumos (3/31/15) (0)

29.07.2015

Prakse

Šajā rakstā – par Eiropas Savienības Tiesas (EST) šā gada 16. jūlija spriedumu apvienotajās lietās C-108/14 un C-109/14, kuru pamatā bija divi jautājumi:
• priekšnodokļa atskaitīšana par holdinga sabiedrības izdevumiem saistībā ar tās kapitāla darījumiem un
• PVN grupas veidošanas iespēja personām, kas nav juridiskas personas. Lasīt vairāk..

Jauns Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (1/30/15) (0)

21.07.2015

Projekts

Šā gada maijā Saeimā tika izskatīts 1. lasījumā likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums." Tas tika izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvu 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza direktīvu 2006/43/EK un atceļ direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK. Lasīt vairāk..

Audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas (2/30/15) (0)

21.07.2015

Prakse

Šā gada jūnijā Augstākā tiesa (AT) vērtēja, vai ir pamatoti uzskatīt, ka audita termiņa pagarinājums, pieprasot papildu informāciju no ārvalsts atbildīgajām iestādēm, taču paralēli veicot citas audita darbības, ir tiesisks. Šajā rakstā – par AT spriedumu. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.07.2015