Worldwide Tax Summaries: Corporate Taxes 2014/2015 -
par nodokļu sistēmām 150 valstīs.

Bezmaksas elektroniskā versija..

Akcīzes nodrošinājumi (1/42/14) (0)

14.10.2014

Pieņemts

Ar šā gada 1. novembri stāsies spēkā grozījumi MK 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 302 par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem. Grozījumu mērķis ir stiprināt konkurētspēju loģistikas pakalpojumu komersantiem, kuri vienlaikus darbojas muitas un akcīzes jomā. Lasīt vairāk..

Ziedojumi un nodokļi (2/42/14) (1)

14.10.2014

Prakse

Turpinot Īsziņās aizsākto tēmu par ziedojumu uzrādīšanu nodokļu deklarācijās, šajā rakstā – praktiski piemēri ziedojuma uzrādīšanai PVN deklarācijā, kad ziedo nevis naudu, bet preces. Lasīt vairāk..

Akciju opciju ienākums (3/42/14) (0)

14.10.2014

Prakse

Ar 2013. gada 1. janvāri likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir iekļautas normas par akciju opcijām (pirkuma tiesībām nākotnē). Praksē esam saskārušies ar atbildīgo iestāžu principiālu šo normu piemērošanu. Šajā rakstā – par nodokļu sekām, ja uzņēmums nav paziņojis par akciju opciju plānu, izpildoties likuma kritērijiem. Lasīt vairāk..

Speciālā PVN reģistrācija telekomunikāciju, apraides un elektronisko pakalpojumu sniedzējiem (1/41/14) (0)

07.10.2014

Pieņemts

Ar 2015. gada 1. janvāri stāsies spēkā izmaiņas telekomunikāciju, apraides un elektronisko pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanā PVN mērķiem. Ja šādi pakalpojumi tiks sniegti citu ES dalībvalstu personām, kas nav PVN maksātāji, tad PVN būs jāmaksā pakalpojuma saņēmēja mītnes valstī. Lai atvieglotu PVN deklarēšanu un maksāšanu citās dalībvalstīs un izvairītos no reģistrācijas nepieciešamības katrā dalībvalstī, tiks ieviests īpašs PVN režīms un reģistrācijas noteikumi. Latvijas uzņēmējiem šim speciālajam režīmam ir izdevīgāk reģistrēties Latvijā. Lasīt vairāk..

Lai izmaiņas nodokļu piemērošanā būtu prognozējamākas (2/41/14) (0)

07.10.2014

Projekts

Lai garantētu nodokļu maksātājiem nodokļu sistēmas stabilitāti, vienkāršību, skaidrību un atbilstību ekonomiskajai situācijai valstī, ir sagatavoti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām,” kas ieviesīs noteiktus principus nodokļu uzlikšanai un likmju noteikšanai. Šajā rakstā – sīkāk par plānotajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

 

© 2014 Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.10.2014