Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes 2015. gadā

Izmaiņas nodokļu auditu regulējumā (1/5/15) (0)

27.01.2015

Projekts

Iepriekš Īsziņās jau aplūkojām dažus no likuma „Par nodokļiem un nodevām” plānotajiem grozījumiem. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām nodokļu auditu regulējumā. Lasīt vairāk..

Grozījumi noteikumos par Savienības pilsoņu uzturēšanos Latvijā (2/5/15) (0)

27.01.2015

Projekts

Plānots grozīt MK noteikumus Nr. 675 „Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā,” pamatojoties uz Eiropas Komisijas atzinumu par šo noteikumu neatbilstību Direktīvas 2004/38/EK normām. Šajā rakstā – plašāk par plānotajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Tiesības uz ienākumu no nemateriālā īpašuma izmantošanas un attīstības (3/5/15) (0)

27.01.2015

Prakse

Turpinot 2014. gada 17. decembrī uzsākto rakstu sēriju par darījumiem ar nemateriāliem aktīviem transferta cenu jomā, šajā rakstā skaidrojam, kā izvērtēt uzņēmumu grupas darījumus, kuros iesaistīti nemateriālie aktīvi. Aplūkojam arī jautājumu par juridisko īpašnieku un līguma noteikumus darījumos ar nemateriāliem aktīviem, kā arī noskaidrojam svarīgākās funkcijas, aktīvus un riskus, kas identificējami darījumos ar nemateriāliem aktīviem. Lasīt vairāk..

Dāvanas no fiziskām personām (1/4/15) (0)

20.01.2015

Prakse

Nereti fiziskas personas apdāvina viena otru, neapzinoties, ka tam ir nodokļu sekas. Šajā rakstā analizējam likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) prasību piemērošanu gadījumā, kad viena fiziska persona uzdāvina kaut ko otrai, un skaidrojam radniecības pakāpes noteikšanas kārtību. Lasīt vairāk..

UIN piemērošana nerezidenta peļņai (2/4/15) (0)

20.01.2015

Prakse

2014. gada 17. decembrī ir pieņemti grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN) attiecībā uz nerezidenta tiesībām piemērot 15% nodokli gūtajai peļņai no vadības un konsultatīviem pakalpojumiem vai Latvijā esoša nekustamā īpašuma (NĪ) izmantošanas. Šajā rakstā – par pašreizējo regulējumu nodokļa ieturēšanai no atlīdzības nerezidentam par minētajiem pakalpojumiem un NĪ izmantošanu. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 12.01.2015