Riska personu reģistrs (1/35/14) (0)

27.08.2014

Pieņemts

Saskaņā ar izmaiņām likumā „Par nodokļiem un nodevām” (NN likums) ar šā gada 1. janvāri VID ir pienākums uzturēt riska personu reģistru un nodrošināt informācijas apmaiņu par tajā iekļautajām personām ar Uzņēmumu reģistru (UR). NN likuma 1. panta 31. punkts nosaka kritērijus personas iekļaušanai riska personu sarakstā, kas tai liegs iespēju saņemt atsevišķus UR pakalpojumus. Lasīt vairāk..

VID atgādina par pienākumu reģistrēties PVN reģistrā (2/35/14) (0)

27.08.2014

Prakse

VID ir publicējis atgādinājumus par pienākumu reģistrēties PVN reģistrā nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām, ja tās veic apliekamus darījumus, kā arī nekustamā īpašuma iznomātājiem. Šajā rakstā – sīkāk par personām, kam nepieciešams reģistrēties. Lasīt vairāk..

Elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vieta ar 2015. gadu (3/35/14) (0)

27.08.2014

Prakse

Esam jau informējuši MindLink abonentus par plānotajām izmaiņām PVN piemērošanā saistībā ar elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietu. Šajā rakstā – sīkāk par kārtību, kādā nosaka valsti, kurā piemērojams PVN ar 2015. gada 1. janvāri. Lasīt vairāk..

Ārkārtas dividenžu atspoguļošana finanšu pārskatos (1/34/14) (0)

19.08.2014

Pieņemts

Nodokļu tiesību aktos ārkārtas dividenžu regulējums ir noteikts jau kopš šā gada sākuma (skat. mūsu 8. un 15. aprīļa Īsziņas). 16. jūlijā stājās spēkā MK 2014. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 389, kas MK 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” ievieš kārtību, kādā uzskaita un finanšu pārskatā atspoguļo ārkārtas dividendes (ĀD). Šajā rakstā – īsumā par šiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Latvijas un Honkongas nodokļu konvencijas likumprojekts (2/34/14) (0)

19.08.2014

Projekts

Šā gada 7. augustā Valsts sekretāru sanāksmē ir pieteikts likumprojekts par Latvijas nodokļu konvenciju ar Ķīnas Tautas Republikas Honkongas administratīvo reģionu (Honkonga). Tās mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu starp valstu nodokļu administrācijām, kā arī nodrošināt Latvijas un Honkongas investoriem stabilu nodokļu maksāšanas režīmu, ko neietekmē katras valsts tiesību aktu grozījumi. Konvencijas pamatā ir ESAO paraugkonvencija, tādējādi konvencijas noteikumu tulkošanā varēs izmantot ESAO komentārus. Šajā rakstā – par atvieglojumiem, kas būs piemērojami pēc konvencijas stāšanās spēkā. Lasīt vairāk..

 

© 2014 Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.08.2014