PVN likuma grozījumi (1/31/14) (0)

29.07.2014

Pieņemts

PVN likuma grozījumi, par kuru projektu informējām lasītājus šā gada martā, ir pieņemti 12. jūnijā un stāsies spēkā 1. oktobrī. Saskaņā ar pārejas noteikumiem atsevišķi grozījumi stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī. Šajā rakstā – sīkāk par pieņemtajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Grozīs mazo, vidējo un lauksaimniecības uzņēmumu attīstības veicināšanas noteikumus (2/31/14) (0)

29.07.2014

Projekts

Šā gada 22. jūlijā Ministru kabineta sēdē ir atbalstīti grozījumi MK noteikumos Nr. 1065 par aizdevumiem sīko, mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai. Noteikumi regulē veidu, kādā VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum sniedz atbalstu minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem. Šajā rakstā – sīkāk par grozījumiem. Lasīt vairāk..

Īsi par biedrībām un nodibinājumiem (3/31/14) (0)

29.07.2014

Prakse

Šajā rakstā – par biedrības un nodibinājuma jēdzienu, grāmatvedības uzskaites un kārtošanas pamatprincipiem, sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšanu, kā arī gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu. Lasīt vairāk..

Mainīta valsts nodeva par īpašuma un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā (1/30/14) (0)

22.07.2014

Pieņemts

Šā gada 1. jūlijā stājās spēkā MK 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 par valsts nodevu par īpašumtiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 16.1 punkts, kas nosaka paaugstinātu maksu par novēlotu īpašumtiesību reģistrāciju. Šī norma ir iekļauta noteikumos to 2013. gada 29. oktobra grozījumu ietvaros ar pārejas periodu līdz 1. jūlijam. Lasīt vairāk..

Brīvostu un SEZ nodokļu likuma grozījumi (2/30/14) (0)

22.07.2014

Pieņemts

Šā gada 11. jūlijā stājās spēkā kārtējie grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Šajā rakstā – par svarīgākajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

 

© 2014 Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.07.2014