Izmantojiet iespēju grozīt PVN likumu!

Samazināta akcīzes likme naftas produktiem – grozījumi MK noteikumos (1/28/15) (0)

07.07.2015

Pieņemts

Šā gada sākumā ir stājušies spēkā grozījumi MK 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.” Grozījumi sakārto situāciju ar naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu), izmantojot plūsmas metodi. Lasīt vairāk..

Jauni noteikumi UIN deklarācijas aizpildīšanai (2/28/15) (0)

07.07.2015

Projekts

Šā gada 2. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts MK noteikumu projekts par UIN taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu. Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos dokumentus par UIN deklarācijas sagatavošanu, kā arī aktualizēs tās aizpildīšanas kārtību. Būs arī jauna UIN deklarācija un pielikumi. Šajā rakstā – sīkāk par jaunajiem noteikumiem. Lasīt vairāk..

Jauni noteikumi par akcīzes nodokļa markām (1/27/15) (0)

30.06.2015

Pieņemts

Šā gada 1. jūnijā ir stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr. 220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām.” Noteikumu pieņemšanas pamatmērķis ir vienkāršot alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanas kārtību un samazināt nodokļu maksātāju administratīvo slogu. Lasīt vairāk..

UIN piemērošana peļņai no NĪ pārdošanas (2/27/15) (0)

30.06.2015

Problēma

Analizējot UIN piemērošanu nekustamā īpašuma (NĪ) pārdošanas darījumiem saistībā ar jaunākajiem UIN likuma grozījumiem, esam konstatējuši, ka joprojām pastāv ārvalstu uzņēmumu diskriminācija, pārdodot tāda Latvijas uzņēmuma kapitāla daļas, kura aktīvus galvenokārt veido NĪ. Šajā rakstā – par galvenajām atšķirībām UIN piemērošanā atkarībā no tā, vai pārdevējs ir Latvijas vai ārvalsts uzņēmums, un no tā, vai pārdod NĪ vai kapitāla daļas NĪ uzņēmumā. Lasīt vairāk..

Tiesa norāda uz neprecizitātēm VID praksē (3/27/15) (1)

30.06.2015

Prakse

Līdz šim nodokļu auditos VID nereti aprēķināja papildus maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no negūtā atalgojuma, ja VID atrada pierādījumus, ka darbinieks bijis nodarbināts brīvdienā vai svētku dienā. VID neanalizēja, cik laika nepieciešams konkrētā darba veikšanai. Negūtais atalgojums tika aprēķināts par pilnu darba dienu. Par darba pienākumu veikšanu tika uzskatīta arī pavadzīmju parakstīšana, degvielas iepildīšana un citas īslaicīgas aktivitātes.

Administratīvā rajona tiesa savā 2014. gada decembra spriedumā lietā Nr. A420249614 norādīja uz šādas prakses trūkumiem, uzsverot nepieciešamību pierādīt darba veikšanu un ilgumu, izvērtējot visus apstākļus. Šis spriedums ir pārsūdzēts un tiks izskatīts tikai 2016. gadā, tomēr tas sniedz priekšstatu par tiesas nostāju, ka audita gaitā nepieciešams nodrošināt pietiekamus pierādījumus, lai aprēķinātu papildus maksājamos nodokļus. Šajā rakstā – sīkāk par tiesas spriedumu. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.06.2015