PwC ceturkšņa ziņojums par jaunākajiem notikumiem un izmaiņām sociālās apdrošināšnanas jomā vairāk kā 100 valstīs. 
Lasīt vairāk (angļu valodā)

Grozīs Mikrouzņēmumu nodokļa likumu (1/14/15) (0)

01.04.2015

Projekts

Saeima otrajā lasījumā ir pieņēmusi grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā. Plānots mainīt likuma normas attiecībā uz mikrouzņēmuma apgrozījumam piemērojamo likmi un MUN sadalījumu iemaksu kontos. Šajā rakstā – sīkāk par plānotajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

PVN darījumos ar nekustamo īpašumu (2/14/15) (0)

01.04.2015

Prakse

Darījumiem ar nekustamo īpašumu (NĪ) ir īpašs un plašs regulējums PVN likumā, jo nodokļa piemērošana šajos darījumos saistīta ar lielu nodokļu risku. Tomēr praksē bieži rodas jautājums, kādi pakalpojumi būtu kvalificējami kā saistīti ar NĪ. Šajā rakstā – par jaunu VID metodisko materiālu un ar tā piemērošanu saistītajiem riskiem. Lasīt vairāk..

Nodokļu piemērošana samazinātām vai dzēstām parādsaistībām (3/14/15) (0)

01.04.2015

Prakse

2014. gada 20. maija Īsziņā informējām par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu ienākumam, ko fiziskā persona gūst no parādsaistību samazināšanas vai dzēšanas. Šajā rakstā – par nodokļu piemērošanu aizņēmējam un aizdevējam atbilstoši izmaiņām likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN), kuras stājās spēkā šā gada 1. martā. Lasīt vairāk..

VID informēšana par aizdevumiem (1/13/15) (0)

24.03.2015

Pieņemts

Esam jau informējuši MindLink lasītājus par grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN), kuri definē kritērijus aizdevumiem, kas pielīdzināmi apliekamajam ienākumam (skat. 2013. gada 8. oktobra Īsziņu „Aizdevums = alga”). Šajā rakstā aplūkosim, kam un kad rodas pienākums par noteiktiem aizdevumiem informēt VID. Lasīt vairāk..

Transfertcenu piemērošana darījumos ar nemateriāliem aktīviem (2/13/15) (0)

24.03.2015

Prakse

Papildus iepriekšējos rakstos aplūkotajiem nemateriālo aktīvu veidiem ESAO publicētais ziņojums sniedz informāciju arī par darījuma veidu ietekmi uz transfertcenu (TC) noteikšanu. Šajā rakstā – sīkāk par TC noteikšanu darījumos, kuros tiek nodots nemateriālais aktīvs vai arī tiek pārdotas preces vai sniegti pakalpojumi, kas ietver nemateriālo aktīvu. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 30.03.2015