Gaišu un sirsnīgu noskaņu svētkos un veiksmīgu 2015. gadu! Apsveikums..

Grozīs gada pārskata revīzijas noteikumus (1/51/14) (0)

16.12.2014

Projekts

Valdība plāno pārskatīt vairākus noteikumus attiecībā uz gada pārskata revīzijas pakalpojumiem. Šajā rakstā – par svarīgajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

PVN ar preču importu saistītiem pakalpojumiem (2/51/14) (0)

16.12.2014

Prakse

Komersantiem – preču importētājiem – ir zināms, ka ar importu saistītie pakalpojumi (piemēram, transportēšana, pārkraušana, uzglabāšana, deklarēšana) sākotnēji ir apliekami ar PVN 0 procentu likmi, bet galu galā tiem jābūt apliktiem ar PVN 21 (vai 12) procentu likmi. Rodas jautājums, kam un kā jāaprēķina nodoklis: importētājam iekļaujot pakalpojumu vērtību preču muitas vērtībā vai pakalpojuma sniedzējam aprēķinot PVN pēc standarta likmes un samaksājot to budžetā? Šajā rakstā – par iespējamiem risinājumiem. Lasīt vairāk..

Nemateriālie aktīvi – ESAO ieteikumi (3/51/14) (0)

16.12.2014

Prakse

Pasaules attīstītāko valstu grupa (G20) kopā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) ir aktualizējusi jautājumus par lielo uzņēmumu agresīvo nodokļu plānošanas politiku un apliekamā ienākuma novirzīšanu uz valstīm ar labvēlīgāku nodokļu režīmu. Šo jautājumu analīzes rezultātā 2013. gadā ESAO sagatavoja ziņojumu par ienākumu bāzes eroziju un peļņas novirzīšanu (BEPS) un šogad publicēja rīcības plānu, kas paredz grozīt starptautiskos nodokļu tiesību aktus, lai samazinātu peļņas novirzīšanas iespējas. Lasīt vairāk..

Grozīs IIN likumu (1/50/14) (0)

09.12.2014

Projekts

Šā gada 5. decembrī Ministru kabinets ir apstiprinājis likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumus, kas ietilpst valsts 2015. gada budžeta likumprojektu paketē. Šajā rakstā – par valdes locekļu domājamo ienākumu, dāvaniņām darbiniekiem un citiem būtiskiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Grozīs nodokļu un nodevu likumu (2/50/14) (0)

09.12.2014

Projekts

Plānojot tiesību aktu grozījumus nākamajam gadam, valdība ir izlēmusi pievērst lielāku uzmanību tiesiskajai bāzei, kas nepieciešama ēnu ekonomikas apkarošanai. Plānotie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām” paredz kontroli pār summām, ko fiziskā persona maksājusi par līzinga un kredīta pakalpojumiem, informācijas publiskošanu par juridiskās personas samaksāto nodokļu summu un vidējo strādājošo skaitu, kā arī atbildības noteikšanu valdes locekļiem par juridiskās personas nokavētiem nodokļu maksājumiem noteiktos gadījumos. Šajā rakstā – sīkāk par katru no plānotajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

 

© 2014 Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.12.2014