Izmantojiet iespēju grozīt PVN likumu! (1/21/15)

Atvērtais raksts - pieejams visiem
19.05.2015
Projekts
PVN likums jaunajā redakcijā tika pieņemts un stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī, bet kopš šī datuma tas grozīts jau vairākkārt. Finanšu ministrija (FM) ir paziņojusi, ka uzsāks darbu pie jauna likumprojekta par grozījumiem PVN likumā tapšanas. Plānotās izmaiņas varētu stāties spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Lasīt vairāk..

Darba ņēmēja statuss un tiesības uz ienākumu pabalstu (2/21/15) (0)

19.05.2015

Prakse

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā regulē attiecīgos jautājumus (brīvu pārvietošanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā). Praksē, kā izrādās, direktīvas noteikumi netiek piemēroti tā, kā iecerēts. Šajā rakstā – par kādu tieslietu, kas varētu būt aktuāla Latvijas pilsonēm, kuras dzīvo citās ES dalībvalstīs. Lasīt vairāk..

Dāvināta un mantota NĪ atsavināšanas nodokļu sekas (3/21/15) (0)

19.05.2015

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

Stājušies spēkā grozījumi noteikumos par rezidentu apliecībām (1/20/15) (2)

12.05.2015

Pieņemts

Iepriekš informējām MindLink abonentus par plānotajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 178 „Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” saistībā ar nodokļu rezidentu apliecībām. Šie grozījumi stājušies spēkā šā gada 1. maijā. Lasīt vairāk..

Nodokļu sekas, atsavinot dāvinātu un mantotu nekustamo īpašumu (2/20/15) (0)

12.05.2015

Prakse

Šajā rakstā skaidrots, kā jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), atsavinot dāvinātu vai mantotu nekustamo īpašumu (NĪ), saskaņā ar īpašo likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” regulējumu. Lasīt vairāk..

ES Tiesa analizē personu, kas primāri atbild par PVN samaksu (3/20/15) (0)

12.05.2015

Prakse

Šā gada aprīlī EST pieņēmusi lēmumu lietā C-111/14, kurā skatīts jautājums par personu, kas primāri atbild par nodokļa samaksu, ja pakalpojuma sniedzējam otras dalībvalsts teritorijā ir izveidojusies pastāvīgā iestāde (PI) PVN likuma izpratnē, kā arī jautājums par tiesībām izdot koriģējošus nodokļa dokumentus, ja nodokļu administrācija ir izdevusi nodokļa pārrēķina paziņojumu, t.i., pieņemts lēmums par nodokļa uzrēķinu. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.05.2015