PwC pētījums par sievietēm millennial paaudzē, darba un izaugsmes iespējām "The female millennial: A new era of talent"  Vairāk..

VID informēšana par aizdevumiem (1/13/15) (0)

24.03.2015

Pieņemts

Esam jau informējuši MindLink lasītājus par grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN), kuri definē kritērijus aizdevumiem, kas pielīdzināmi apliekamajam ienākumam (skat. 2013. gada 8. oktobra Īsziņu „Aizdevums = alga”). Šajā rakstā aplūkosim, kam un kad rodas pienākums par noteiktiem aizdevumiem informēt VID. Lasīt vairāk..

Transfertcenu piemērošana darījumos ar nemateriāliem aktīviem (2/13/15) (0)

24.03.2015

Prakse

Papildus iepriekšējos rakstos aplūkotajiem nemateriālo aktīvu veidiem ESAO publicētais ziņojums sniedz informāciju arī par darījuma veidu ietekmi uz transfertcenu (TC) noteikšanu. Šajā rakstā – sīkāk par TC noteikšanu darījumos, kuros tiek nodots nemateriālais aktīvs vai arī tiek pārdotas preces vai sniegti pakalpojumi, kas ietver nemateriālo aktīvu. Lasīt vairāk..

Jaunākās tendences saistītu personu aizdevuma cenas pamatošanā (3/13/15) (0)

24.03.2015

Prakse

Aizdevums ir viens no visbiežāk sastopamajiem darījumiem saistīto uzņēmumu starpā. Koncerna ietvaros nereti viens uzņēmums aizdod savus brīvos finanšu līdzekļus citam uzņēmumam. Liels koncerns savos ietvaros mēdz izveidot arī atsevišķus finanšu centrus, kuru pamatdarbība ir koncerna uzņēmumu darbības finansēšana. Lasīt vairāk..

VID sūta nelabvēlīgus lēmumus elektroniski personām, kuras nelieto EDS (1/12/15) (0)

17.03.2015

Problēma

Pēdējā laikā saziņai ar nodokļu maksātājiem VID ir sācis ļoti aktīvi izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Šāda kārtība nenoliedzami ir ļoti ērta komersantiem. Pieredze liecina, ka VID mēdz sūtīt informācijas pieprasījumus un nelabvēlīgos administratīvos aktus (lēmumus) arī fiziskām personām, tostarp tādām, kuras nekad nav lietojušas EDS. Lasīt vairāk..

Jauni muitas noliktavu darbības noteikumi (2/12/15) (0)

17.03.2015

Pieņemts

Šā gada 3. februārī pieņemti jauni MK noteikumi Nr. 57 „Muitas noliktavu darbības noteikumi,” kas aizvieto iepriekšējos noteikumus. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.03.2015