Mainīta valsts nodeva par īpašuma un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā (1/30/14) (0)

22.07.2014

Pieņemts

Šā gada 1. jūlijā stājās spēkā MK 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 par valsts nodevu par īpašumtiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 16.1 punkts, kas nosaka paaugstinātu maksu par novēlotu īpašumtiesību reģistrāciju. Šī norma ir iekļauta noteikumos to 2013. gada 29. oktobra grozījumu ietvaros ar pārejas periodu līdz 1. jūlijam. Lasīt vairāk..

Brīvostu un SEZ nodokļu likuma grozījumi (2/30/14) (0)

22.07.2014

Pieņemts

Šā gada 11. jūlijā stājās spēkā kārtējie grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Šajā rakstā – par svarīgākajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Grozīs PVN deklarācijas noteikumus (3/30/14) (0)

22.07.2014

Projekts

Ministru kabinetā izskatīšanai iesniegts noteikumu projekts par grozījumiem PVN deklarācijas sagatavošanas kārtībā. Šie grozījumi saistīti ar nesenajiem PVN likuma grozījumiem, kas ar 2015. gada 1. janvāri nosaka telekomunikāciju, radio un televīzijas apraides (apraide) un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietu, ja tos sniedz personai, kas nav PVN maksātājs (tā dēvētā „mini vienas pieturas shēma”). Šajā rakstā – īsi par gaidāmajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Plānotas izmaiņas muitas noliktavu darbības noteikumos (2) (1/29/14) (0)

15.07.2014

Projekts

Pagājušās nedēļas Īsziņā jau informējām savus lasītājus par paredzētajām izmaiņām, kuru mērķis ir muitas noliktavas turēšanas atļaujas iegūšanas un muitas noliktavas darbības administratīvā sloga samazināšana. Šajā rakstā – par plānotajām dažādu procedūru un prasību izmaiņām, kas skars muitas noliktavas turētājus. Lasīt vairāk..

Plānotas izmaiņas gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā un veidlapā (2/29/14) (0)

15.07.2014

Projekts

Ņemot vērā būtiskos grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 568 par IIN deklarācijām un to aizpildīšanu. Lasīt vairāk..

 

© 2014 Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.07.2014