Abonentiem piedāvājam ikdienas darbā noderīgu materiālu, kurā apvienoti ”Pievienotās vērtības nodokļa likums” un MK noteikumi Nr. 17, ar grozījumiem, kas spēkā no 01.01.2016. Skatīt PVN lapā.
 
Ja vēl neesat abonents un vēlaties par tādu kļūt, aicinām reģistrēties šeit.
 

Saistīto uzņēmumu darījumu vērtība (1/6/16) (0)

09.02.2016

Pieņemts

Atbilstoši ieviestajām izmaiņām, aizpildot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju par taksācijas periodiem, kas sākas 2015. gadā un turpmāk, ja nodokļu maksātāja darījumi ar vienu saistīto darījuma partneri veikti par cenām, kuras atbilst tirgus vērtībai (cenai), tad UIN gada deklarācijas 2. pielikumā norāda informāciju par darījumiem, kuru darījuma vērtība pārsniedz €5000.

Praksē esam saskārušies ar jautājumiem par šī pielikuma pareizu aizpildīšanu, it īpaši par darījuma vērtību – vai ikmēneša vienveidīgas darbības ar saistītu uzņēmumu (personu) uzskatāmas par atsevišķiem darījumiem vai par vienu darījumu, summējot vairāku darījumu vērtības? Lasīt vairāk..

Kārtība, kādā VID reģistrē apgādājamos (2/6/16) (0)

09.02.2016

Prakse

Strādājot ar privātpersonām – nerezidentiem, nereti saskaramies ar situāciju, kad personai Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) vajadzībām ir tiesības piemērot atvieglojumus par apgādājamiem. Vienlaicīgi šai personai var nebūt piešķirta elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa, kurā būtu reģistrējami apgādājamie un attiecīgi piemēroti atvieglojumi. Šajā rakstā – par kārtību, kādā VID veic apgādājamo reģistrāciju minētajā situācijā. Lasīt vairāk..

Nomas līguma izbeigšanas PVN sekas (3/6/16) (0)

09.02.2016

Prakse

Komercdarbībā nereti rodas situācija, kad nekustamā īpašuma nomas līgums tiek izbeigts pirms tajā norādītā termiņa. Šādos gadījumos līdzēji parasti vienojas, ka līguma izbeigšanas iniciators maksā otram līdzējam kompensāciju. Šajā rakstā – par šāda darījuma iespējamām PVN sekām. Lasīt vairāk..

Finanšu kontu informācijas automātiskā apmaiņa (1/5/16) (0)

02.02.2016

Pieņemts

Vairāk nekā 90 valstis, tostarp Latvija, ir vienojušās ar šā gada 1. janvāri ieviest Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) izstrādāto globālo standartu finanšu kontu informācijas automātiskai apmaiņai nodokļu jomā. Šis standarts ietekmēs finanšu kontu turētāju – uzņēmēju un patiesā labuma guvēju – ikdienu neatkarīgi no nozares. Par šīm personām finanšu iestādēm (bankām, ieguldījumu sabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām u.c.) būs pienākums sniegt detalizētu informāciju pašmāju nodokļu administrācijām, kuras to reizi gadā nosūtīs patiesā labuma guvēja rezidences valsts nodokļu administrācijai. Lasīt vairāk..

Kriminālatbildība par aplokšņu algu izmaksu; precizēta atskaite par fiziskām personām izmaksātām summām (2/5/16) (0)

02.02.2016

Projekts

Saskaņā ar šā gada 21. janvārī Saeimas sēdē otrajā lasījumā atbalstīto Krimināllikuma grozījumu projektu darba devējam, kurš izmaksā grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu darba samaksu, varēs piemērot kriminālatbildību. Kriminālatbildība par šādu pārkāpumu paredzēta, ja izmaksātās aplokšņu algas apmērs pārsniedz desmit minimālās mēnešalgas. Lasīt vairāk..

© 2016 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.01.2016