Sadarbības partneris – palīgs konkurences mazināšanā vai vienkārši negodprātīgs? (1/30/16)

Atvērtais raksts
26.07.2016
Prakse
Šā gada 21. jūlijā Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir spērusi kārtējo soli cīņā pret konkurences ierobežošanu. Šoreiz neskaidrības ES tiesību kontekstā radīja Latvijas uzņēmumu rīcība. EST pieņēma lēmumu VM Remonts lietā Nr. C-542/14, kura tika ierosināta pēc Latvijas Augstākās tiesas lūguma sniegt skaidrojumu par aizliegtas vienošanās regulējuma piemērošanu karteļa lietā. Lasīt vairāk..
 

Transfertcenu auditu aktualitātes (2/30/16) (0)

26.07.2016

Prakse

Mūsu pieredze liecina, ka uzņēmumu vidū pastāvošais uzskats, ka labi uzņēmuma kopējie rādītāji samazina nodokļa uzrēķina risku, ir maldīgs. VID var uzsākt transfertcenu (TC) auditu arī tiem uzņēmumiem, kuru peļņas rādītāji atbilst konkurentu/tirgus līmenim, kā arī audita rezultātā var veikt uzrēķinu vienam vai vairākiem saistīto pušu darījumiem, pat ja tas no VID puses nav racionāls un tālredzīgs lēmums, kā paskaidrots turpmāk šajā rakstā. Lasīt vairāk..

IIN piemērošana NĪ pārdošanas ienākumam, ja to iegulda funkcionāli līdzīgā īpašumā (3/30/16) (0)

26.07.2016

Prakse

Šajā rakstā – par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu ienākumam, kas gūts, atsavinot nekustamo īpašumu (NĪ), ja ienākums no NĪ atsavināšanas tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā NĪ. Lasīt vairāk..

Plānotie grozījumi UIN likuma normu piemērošanas noteikumos (1/29/16) (0)

19.07.2016

Projekts

Tiek plānoti grozījumi MK noteikumos Nr. 556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi.” Grozījumiem stājoties spēkā, uzņēmumiem būs jāziņo par nerezidentiem veiktiem maksājumiem un jāpierāda, ka saņemtās dividendes to izcelsmes valstī nav samazinājušas ar nodokli apliekamo ienākumu. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

Konkurences likuma grozījumi ļaus uzņēmējiem vērsties pret pašvaldību negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību (2/29/16) (0)

19.07.2016

Projekts

Ne tikai uzņēmumiem, bet arī pašvaldībām likums uzliek pienākumu nodrošināt godīgu konkurenci. Taču tiek konstatēts, ka pašvaldības ļaunprātīgi izmanto sev piešķirtās tiesības, pretlikumīgi kropļojot konkurenci un izvairoties no atbildības. Jaunajiem Konkurences likuma grozījumiem stājoties spēkā, Konkurences padome (KP) beidzot būs tiesīga aktīvi reaģēt un atbildēt uz uzņēmēju sūdzībām, kas līdz šim nebija iespējams pilnvarojuma trūkuma dēļ. Šajā rakstā – sīkāk par šo grozījumu ietekmi un uzņēmumu iespējām sevi aizsargāt. Lasīt vairāk..

Zemas pievienotās vērtības pakalpojumi (3/29/16) (0)

19.07.2016

Prakse

Turpinot tēmu par Finanšu ministrijas un VID darba uzsākšanu pie tiesību aktu grozījumu izstrādes transfertcenu (TC) jomā, šoreiz apskatīsim zemas pievienotās vērtības pakalpojumus, kas ir viena no tēmām, ko plānoto grozījumu ietvaros ir paredzēts ieviest Latvijas TC regulējumā. Par to plašāk – šajā rakstā. Lasīt vairāk..

 

© 2016 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.07.2016