Izmantojiet iespēju grozīt PVN likumu!

Jauni noteikumi par akcīzes nodokļa markām (1/27/15) (0)

30.06.2015

Pieņemts

Šā gada 1. jūnijā ir stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr. 220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām.” Noteikumu pieņemšanas pamatmērķis ir vienkāršot alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanas kārtību un samazināt nodokļu maksātāju administratīvo slogu. Lasīt vairāk..

UIN piemērošana peļņai no NĪ pārdošanas (2/27/15) (0)

30.06.2015

Problēma

Analizējot UIN piemērošanu nekustamā īpašuma (NĪ) pārdošanas darījumiem saistībā ar jaunākajiem UIN likuma grozījumiem, esam konstatējuši, ka joprojām pastāv ārvalstu uzņēmumu diskriminācija, pārdodot tāda Latvijas uzņēmuma kapitāla daļas, kura aktīvus galvenokārt veido NĪ. Šajā rakstā – par galvenajām atšķirībām UIN piemērošanā atkarībā no tā, vai pārdevējs ir Latvijas vai ārvalsts uzņēmums, un no tā, vai pārdod NĪ vai kapitāla daļas NĪ uzņēmumā. Lasīt vairāk..

Tiesa norāda uz neprecizitātēm VID praksē (3/27/15) (1)

30.06.2015

Prakse

Līdz šim nodokļu auditos VID nereti aprēķināja papildus maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no negūtā atalgojuma, ja VID atrada pierādījumus, ka darbinieks bijis nodarbināts brīvdienā vai svētku dienā. VID neanalizēja, cik laika nepieciešams konkrētā darba veikšanai. Negūtais atalgojums tika aprēķināts par pilnu darba dienu. Par darba pienākumu veikšanu tika uzskatīta arī pavadzīmju parakstīšana, degvielas iepildīšana un citas īslaicīgas aktivitātes.

Administratīvā rajona tiesa savā 2014. gada decembra spriedumā lietā Nr. A420249614 norādīja uz šādas prakses trūkumiem, uzsverot nepieciešamību pierādīt darba veikšanu un ilgumu, izvērtējot visus apstākļus. Šis spriedums ir pārsūdzēts un tiks izskatīts tikai 2016. gadā, tomēr tas sniedz priekšstatu par tiesas nostāju, ka audita gaitā nepieciešams nodrošināt pietiekamus pierādījumus, lai aprēķinātu papildus maksājamos nodokļus. Šajā rakstā – sīkāk par tiesas spriedumu. Lasīt vairāk..

Pieaugs soda nauda par negodīgu komercpraksi (1/25/15) (0)

16.06.2015

Pieņemts

Šā gada 1. jūlijā stāsies spēkā būtiski grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kuri paplašina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) un citu saistīto uzraudzības iestāžu pilnvaras negodīgas komercprakses gadījumos. Grozījumi arī palielina maksimālo soda naudu par minētā likuma pārkāpumiem. Lasīt vairāk..

PVN reģistrēšanās pienākums (2) (2/25/15) (0)

16.06.2015

Prakse

Nobeidzot iepriekšējās Īsziņās publicēto, šajā rakstā – par PVN reģistrēšanās pienākumu gadījumos, kad nodokļa maksātājs, kura veikto apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 eiro, veic darījumus ar trešo valstu personām. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.06.2015