Jaunais mācību gads PwC’s Academy
 

Kredītinformācijas biroji varēs pieprasīt no VID informāciju par fiziskās personas ienākumiem (1/36/15) (0)

02.09.2015

Projekts

Šobrīd uz trešo lasījumu Saeimā tiek gatavots likuma „Par nodokļiem un nodevām” grozījumu projekts. Šajā rakstā – par priekšlikumu uzlikt VID pienākumu sniegt kredītinformācijas birojam informāciju par nodokļu maksātāja (fiziskās personas) ienākumiem pēc attiecīga kredītinformācijas biroja pieprasījuma. Lasīt vairāk..

Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem būs papildu prasības (2/36/15) (0)

02.09.2015

Projekts

Finanšu ministrijā (FM) ir izstrādāti un Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi 26.06.2012. MK noteikumos Nr. 459 par Padziļinātās sadarbības programmas darbību, kuri noteiks papildu prasības tās dalībniekiem. Kā norāda FM grozījumu anotācijā, tie izstrādāti, lai mazinātu administratīvo slogu valsts iestādēm, proti, FM un VID, kā arī komersantiem. Laiks rādīs, vai piedāvātie noteikumu uzlabojumi radīs gaidāmo efektu. Šajā rakstā – īsi par gaidāmajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Transfertcenu vietējais dokuments (3/36/15) (0)

02.09.2015

Prakse

Atbilstoši ESAO 13. rīcības plānā sniegtajām vadlīnijām t.s. vietējā dokumentā jāsniedz detalizēta informācija par uzņēmuma funkcijām, konkurentiem un konkrētiem darījumiem. Vietējais dokuments papildina grupas dokumentu un palīdz izvērtēt, vai uzņēmuma darījumu cena noteikta, ievērojot tirgus cenas principu. Lasīt vairāk..

Vai komandējuma dienas nauda ieskaitāma minimālajā algā? (1/35/15) (0)

25.08.2015

Prakse

Nosūtot darbinieku uz citu ES dalībvalsti, darba devējam jānodrošina darba apstākļi, kas līdzvērtīgi nosūtījuma valstī, tostarp minimālā alga, maksimālais darba laiks, utt. Tā kā Latvijas Augstākā tiesa lietā Nr. SKC-2425/2014 ir atzinusi, ka nosūtīšana Darba likuma 14. panta izpratnē ir komandējums, darba devējam jāsedz darbiniekam komandējuma izdevumi, ieskaitot dienas naudu. Šajā rakstā – par to, vai komandējuma dienas naudu var uzskatīt par nosūtījuma valsts minimālās algas daļu. Lasīt vairāk..

Obligāto iemaksu pārnešana no citas dalībvalsts (2/35/15) (0)

25.08.2015

Prakse

Pieredze liecina, ka Latvijas iedzīvotājs, kurš noteiktu laikposmu ir nodarbināts citā dalībvalstī, mēdz veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas attiecīgajā dalībvalstī, neskatoties uz to, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem šī persona ir pakļauta Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmai, t.i., obligātās iemaksas jāveic Latvijā saskaņā ar Latvijas tiesību aktu prasībām. Šāda situācija rodas tāpēc, ka persona nav savlaicīgi nokārtojusi nepieciešamās formalitātes A1 veidlapas iegūšanai. Lai risinātu šo problēmu, pašlaik tiek plānoti grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz obligāto iemaksu pārnešanas kārtību. Šajā rakstā – sīkāk par plānotajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.08.2015