PwC aicina izteikt viedokli
par administratīvo slogu uzņēmējiem Latvijā

Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksas kārtība (1/16/15) (2)

14.04.2015

Prakse

Ar 2014. gada 1. janvāri Latvijā ir atjaunots sociālo iemaksu objekta (apliekamā ienākuma) maksimālā apmēra ierobežojums (2014. gadā EUR 46 400 un 2015. gadā EUR 48 600). Sasniedzot apliekamā ienākuma maksimālo apmēru, ne darba ņēmējam, ne darba devējam vairs nav jāveic obligātās iemaksas. Ja ir radusies VSAOI pārmaksa, to atmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šajā rakstā – sīkāk par pārmaksas aprēķināšanu un atmaksu. Lasīt vairāk..

Transfertcenu auditi (2/16/15) (0)

14.04.2015

Prakse

Saņemot VID lēmumu par uzņēmumu ienākuma nodokļa audita veikšanu, klienti nereti lūdz PwC sniegt konsultāciju par darījumu vērtības atbilstību tirgus vērtībai. Savā lēmumā VID ne vienmēr norāda, vai tiks veikts arī transfertcenu audits. Lasīt vairāk..

ESAO izdod PVN vadlīnijas par pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanu (3/16/15) (0)

14.04.2015

Prakse

2014. gada aprīlī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) izdeva vadlīnijas par PVN piemērošanu pārrobežu pakalpojumu situācijās. Vadlīniju mērķis ir mazināt neskaidrības un novērst dubulto aplikšanu vai neapzinātu PVN nepiemērošanu nekonsekventas PVN piemērošanas dēļ pārrobežu situācijās. Lai gan vadlīnijas uzskatāmas tikai par atsauces punktu, nevis detalizētiem norādījumiem nacionālajai likumdošanai, šajā dokumentā paustās atziņas sniedz nodokļu maksātājiem argumentētu pamatojumu PVN piemērošanai sarežģītos pārrobežu pakalpojumu darījumos. Šajā rakstā aplūkotas dažas svarīgas vadlīnijās aprakstītās situācijas. Lasīt vairāk..

Grozīs Mikrouzņēmumu nodokļa likumu (1/14/15) (0)

01.04.2015

Projekts

Saeima otrajā lasījumā ir pieņēmusi grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā. Plānots mainīt likuma normas attiecībā uz mikrouzņēmuma apgrozījumam piemērojamo likmi un MUN sadalījumu iemaksu kontos. Šajā rakstā – sīkāk par plānotajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

PVN darījumos ar nekustamo īpašumu (2/14/15) (0)

01.04.2015

Prakse

Darījumiem ar nekustamo īpašumu (NĪ) ir īpašs un plašs regulējums PVN likumā, jo nodokļa piemērošana šajos darījumos saistīta ar lielu nodokļu risku. Tomēr praksē bieži rodas jautājums, kādi pakalpojumi būtu kvalificējami kā saistīti ar NĪ. Šajā rakstā – par jaunu VID metodisko materiālu un ar tā piemērošanu saistītajiem riskiem. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.04.2015