Publicēts jaunākais Pasaules Bankas grupas un PwC ziņojums "Paying Taxes 2016," kas pēta un salīdzina nodokļu situāciju 189 valstīs. Lasīt vairāk..

Grozīs MK noteikumus par attaisnotiem izglītības un ārstniecības izdevumiem (1/49/15) (0)

01.12.2015

Projekts

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) 10. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma atskaita izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šā gada 26. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīti grozījumi 2001. gada 31. jūlija MK noteikumos Nr. 336 par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šajā rakstā – sīkāk par grozījumu projektu. Lasīt vairāk..

VID būs automātiski pieejami fizisko personu dati no kredītiestādēm (2/49/15) (0)

01.12.2015

Projekts

Ilgi lolotā ideja par fizisko personu bankas kontu informācijas automātisko pieejamību VID bez audita ierosināšanas vairs nemaz nav tik nereāla. Ministru kabinets budžeta likumprojektu paketē ir iekļāvis likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumu projektu, kurš nosaka, ka bankām būs automātiski jāziņo VID par aizdomīgiem fizisko personu darījumiem nodokļu jomā. Lasīt vairāk..

Finanšu iestādēm būs jāsniedz informācija par nerezidentu finanšu kontiem (3/49/15) (0)

01.12.2015

Projekts

Likums par “Nodokļiem un nodevām” ir papildināts ar jaunu nodaļu, kas regulēs automātisko informācijas apmaiņu par Latvijas finanšu iestādēs esošiem nerezidentu finanšu kontiem. Šajā apmaiņā piedalās ES dalībvalstis un jebkura cita valsts, ar kuru Latvija vai ES ir noslēgusi nolīgumu, kurā paredzēta likumā minētās informācijas savstarpēja apmaiņa. Šajā rakstā – par to, kā finanšu iestādēm un VID palielināsies administratīvais slogs. Lasīt vairāk..

Precizēs vieglo auto nodokļu regulējumu (1/48/15) (0)

24.11.2015

Projekts

Saskaņā ar vienu no Finanšu ministrijas (FM) sagatavotajiem priekšlikumiem plāno palielināt priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu par vieglo pasažieru automašīnu iegādi un uzturēšanas izdevumiem, kā arī veikt citus grozījumus saistībā ar vieglo transportlīdzekļu izmantošanu. Šajā rakstā – sīkāk par plānotajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

Grozīs TEN un UVTN likumu (2/48/15) (0)

24.11.2015

Projekts

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (TEN) un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) likumā nodokļa likmes ir noteiktas naudas izteiksmē, nevis procentuāli, kā tas ir vairumam nodokļu. Tādējādi UVTN likmes neietekmē inflācija un likumdevējs tās pārskata ik pēc noteikta laikposma, ņemot vērā patēriņa cenu indeksa izmaiņas. Šajā rakstā – par plānotajām UVTN likmju izmaiņām un citiem priekšlikumiem, kas ietekmē UVTN. Lasīt vairāk..

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.11.2015