Ārkārtas dividenžu atspoguļošana finanšu pārskatos (1/34/14) (0)

19.08.2014

Pieņemts

Nodokļu tiesību aktos ārkārtas dividenžu regulējums ir noteikts jau kopš šā gada sākuma (skat. mūsu 8. un 15. aprīļa Īsziņas). 16. jūlijā stājās spēkā MK 2014. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 389, kas MK 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” ievieš kārtību, kādā uzskaita un finanšu pārskatā atspoguļo ārkārtas dividendes (ĀD). Šajā rakstā – īsumā par šiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Latvijas un Honkongas nodokļu konvencijas likumprojekts (2/34/14) (0)

19.08.2014

Projekts

Šā gada 7. augustā Valsts sekretāru sanāksmē ir pieteikts likumprojekts par Latvijas nodokļu konvenciju ar Ķīnas Tautas Republikas Honkongas administratīvo reģionu (Honkonga). Tās mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu starp valstu nodokļu administrācijām, kā arī nodrošināt Latvijas un Honkongas investoriem stabilu nodokļu maksāšanas režīmu, ko neietekmē katras valsts tiesību aktu grozījumi. Konvencijas pamatā ir ESAO paraugkonvencija, tādējādi konvencijas noteikumu tulkošanā varēs izmantot ESAO komentārus. Šajā rakstā – par atvieglojumiem, kas būs piemērojami pēc konvencijas stāšanās spēkā. Lasīt vairāk..

Formalitātes nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai (nobeigums) (3/34/14) (0)

19.08.2014

Prakse

Pamatojoties uz nodokļu maksātāja iesniegumu, VID ir tiesības pagarināt samaksas termiņu. Turpmāk rakstā – par kritērijiem, kurus vērtē, lemjot par pagarinājumu, un kādos gadījumos VID to atsaka. Lasīt vairāk..

Mediācijas likums efektīvai strīdu izšķiršanai (1/33/14) (0)

13.08.2014

Pieņemts

Šā gada 18. jūnijā ir stājies spēkā Mediācijas likums. Tā mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus, lai veicinātu mediācijas kā alternatīva domstarpību risināšanas veida izmantošanu un tiesu darba atslogošanu. Likums attiecas gan uz domstarpībām civiltiesiskajās attiecībās, gan uz komercstrīdiem, kurus iespējams izšķirt mediācijas ceļā. Lasīt vairāk..

Formalitātes nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai (2/33/14) (0)

13.08.2014

Prakse

Pamatojoties uz nodokļu maksātāja iesniegumu, VID ir tiesības pagarināt nodokļu samaksas termiņu. Šajā rakstā – par iesniedzamo informāciju un iesniegšanas termiņiem. Lasīt vairāk..

 

© 2014 Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.08.2014