Aicinām pieteikties Nodokļu pamatkursa atsevišķiem moduļiem - PVN modulis sākas 23. oktobrī

ES Tiesa negatīvi lemj DNB Bankas lietā par neatkarīgu personu grupu (1/42/17)

17.10.2017
Atvērtais raksts
Turpinām informēt par DNB Bankas lietu C-326/15 attiecībā uz neatkarīgu personu grupu (NPG), kas tika skatīta Eiropas Savienības Tiesā (EST). Šā gada 21. septembrī EST pieņēma lēmumu, ar kuru NPG pastāvēšana banku un apdrošināšanas sektorā tiek izbeigta, proti, saskaņā ar EST spriedumu šī norma minētajās nozarēs turpmāk nav piemērojama. Šajā rakstā – par pamatojumu, uz kuru balstās EST secinājums, kā arī par EST apsvērumiem un ieteikumiem to dalībvalstu nodokļu administrācijām, kuras NPG bija atļāvušas veidot pretēji šim EST lēmumam. Lasīt vairāk..
.................................................................................................................................................................

Kurš no uzņēmējdarbības riskiem jāuzrauga prioritāri? (2/42/17)

17.10.2017
Atvērtais raksts
Pēdējā laika tendences valsts iestāžu uzraudzībā liecina par domāšanas maiņu sabiedrībā. Tiek veicināta pāreja uz izteikti atbildīgāku uzņēmējdarbību sabiedrības interesēs. Atbilstības apliecinājums stiprina uzticību klientu, valsts un īpašnieku acīs.
 
Ikviena uzņēmuma vadītāja būtiski apsvērumi līdzās izaugsmei ir risku kontrole un mazināšana, taču ne visi vadītāji Latvijā risku pārvaldību un atbilstības nepieciešamību uztver kā nepārtrauktu procesu. PwC veiktās uzņēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka viens no Latvijas uzņēmēju galvenajiem apgrūtinājumiem ir pārlieku lielais normatīvo prasību slogs. Šajā rakstā – par to, vai uzņēmums ir informēts par tā darbībai būtiskām prasībām un vai ir ieviesti mehānismi, kas efektīvi nodrošina atbilstību. Lasīt vairāk..
.................................................................................................................................................................

Jaunais UIN likums – vispārīgie uzkrājumi (3/42/17) (0)

17.10.2017

Prakse

Iepriekšējos rakstos par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reformu jau nedaudz informējām MindLink abonentus par UIN piemērošanu uzkrājumiem. Šajā rakstā – plašāk par UIN piemērošanu vispārīgajiem uzkrājumiem, kas noteikta jaunajā UIN likumā. Lasīt vairāk..

Ar 2018. gadu ieviesīs 5% PVN augļiem, ogām, dārzeņiem (1/41/17) (0)

10.10.2017

Projekts

Iepriekš informējām MindLink.lv abonentus par valdības lēmumu diferencēt PVN likmes Latvijai raksturīgu augļu, ogu un dārzeņu piegādēm, kurš ar 2018. gada 1. janvāri paredz ieviest PVN samazināto 5% likmi šīm piegādēm, lai mazinātu arī ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā. Lasīt vairāk..

VID uzsāk transfertcenas riska analīzi atbilstoši principam Konsultē vispirms! (2/41/17) (0)

10.10.2017

Prakse

Kā zināms, VID pienākumos ietilpst arī nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles funkcija. Šajā rakstā – par VID šogad uzsākto nodokļu maksātāju konsultācijas procesu “Labprātīga transfertcenas riska analīze,” kurš notiek atbilstoši VID principam Konsultē vispirms!. Būtiski norādīt, ka šī principa ieviešanas uzsākšanu VID savā 2016. gada publiskajā pārskatā ir noteikusi kā vienu no savas darbības galvenajiem uzdevumiem 2017. gadā. Šī principa īstenošana ir paredzēta arī VID darbības un attīstības stratēģijā 2017.–2019. gadam. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana vaučeriem (3) (3/41/17) (0)

10.10.2017

Prakse

Šajā rakstā – par PVN piemērošanu gadījumos, kad persona, kas iegādājusies vaučeru, attiecīgo pakalpojumu neizmanto. Lasīt vairāk..

VSAOI veikšana Latvijā, ja darba ņēmējs nodarbināts ārpus Latvijas (3/40/17) (0)

03.10.2017

Prakse

Šajā rakstā – par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanas kārtību Latvijā gadījumos, kad A1 sertifikāts saņemts ar atpakaļejošu datumu un VSAOI veiks ārvalsts darba devējs. Lasīt vairāk..

 

© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.10.2017