MindLink.lv lasītāju aptauja

Grozīs MK noteikumus Nr. 969 par komandējumu izdevumu atlīdzināšanu (1/38/19) (0)

17.09.2019

Projekts

Šā gada 18. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Finanšu ministrijas iesniegtais projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 969. Šajā rakstā – par plānotajiem grozījumiem, kas drīzumā tiks izskatīti Valsts sekretāru sanāksmē. Lasīt vairāk..

Darbinieku videonovērošana darba vietā (2/38/19) (0)

17.09.2019

Prakse

Datu valsts inspekcija ir atzinusi, ka videonovērošanas ierīču uzstādīšana darba vietā ar skaņas ierakstu, ja vien normatīvie akti tieši nepieļauj to izmantošanu, nav tiesiska. Šajā rakstā – par videonovērošanu no Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību viedokļa. Lasīt vairāk..

Trešo valstu pilsoņu mobilitāte uzņēmumu grupā – vieglāk, ātrāk, likumīgi (3/38/19) (0)

17.09.2019

Prakse

Latvijā izdota darba atļauja, piemēram, Baltkrievijas pilsonim nedod tiesības strādāt citās ES dalībvalstīs. Šajā rakstā – sīkāk par trešo valstu pilsoņu pārcelšanu starptautiskas uzņēmumu grupas ietvaros un trešo valstu pilsoņu mobilitāti ES teritorijā. Lasīt vairāk..

Darba laiks attālinātā darbā un ar to saistītie izaicinājumi (2) (2/37/19) (0)

10.09.2019

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

VID tiesību paplašināšanas nepatīkamās sekas (3/37/19) (0)

10.09.2019

Prakse

Kontroles pasākumu ietvaros dažādos posmos VID ir tiesīgs piemērot sava iespējamā lēmuma izpildes nodrošinājuma līdzekļus. Pirms gada VID tiesības šajā jautājumā tika paplašinātas, un šādas paplašināšanas ietekmi aktīvi jūt tie uzņēmēji un privātpersonas, kurus VID pārbauda šobrīd. Vienlaikus ir pamats secināt, ka jauniegūto tiesību izmantošana kļūst formāla un nepamatoti ierobežo nodokļu maksātāju tiesības. Lasīt vairāk..

 

© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.09.2019