PwC mācību kurss "Revolūcija saistīto pušu darījumos: izmaiņas Transfertcenu regulējumā, sākot ar 2018. gadu" - 22. martā
 

Finanšu sektora jaunumi - februāris 2018

ES Tiesa par priekšnodokļa korekcijām darījumos ar nekustamo īpašumu (1/11/18) (0)

13.03.2018

Prakse

Šā gada 28. februārī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pasludināja nodokļa maksātājam labvēlīgu spriedumu, liedzot dalībvalstij tiesības ierobežot priekšnodokļa atskaitīšanu, ja vairāk nekā divu kalendāra gadu laikā nav gūti ieņēmumi no nekustamā īpašuma (NĪ) izmantošanas. Šajā rakstā – sīkāk par EST atziņām un attiecīgajām normām Latvijā. Lasīt vairāk..

Priekšnodokļa atskaitīšana par reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumiem (2/11/18) (1)

13.03.2018

Prakse

Viena no svarīgākajām izmaiņām jaunajā Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā ir nosacīti sadalītā peļņa, kurā ietilpst arī ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi. Šie izdevumi ietver jaunu posteni – reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi virs 5% no uzņēmuma iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par ko budžetā samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šajā rakstā – par to, vai priekšnodoklis par reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumiem ir atskaitāms pilnībā. Lasīt vairāk..

Izmaiņas apgādībā esošo personu sarakstā un atvieglojumu piemēri (3/11/18) (0)

13.03.2018

Prakse

Šajā rakstā informējam par izmaiņām fiziskās personas apgādībā esošo personu sarakstā un atvieglojumu par apgādājamiem piemērošanu 2018. gadā, kā arī piedāvājam praktiskus padomus darba devējam VID prognozētā diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanai. Lasīt vairāk..

Grozīs Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumus (2/10/18) (0)

06.03.2018

Projekts

Nesen informējām MindLink.lv abonentus par atliktā nodokļa uzskaites izmaiņām un skaidrojām, ka jaunais UIN likums ar šā gada 1. janvāri likvidē visas pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību bāzi finanšu uzskaitē un bāzi UIN aprēķināšanas vajadzībām, tādēļ vairs nenotiks atliktā nodokļa aktīvu realizācija vai atliktā nodokļa saistību izpilde. Tas nozīmē, ka vispārīgā gadījumā 2017. gada 31. decembra bilancē vairs netiks atzīts atliktā nodokļa aktīvs vai saistības. Lasīt vairāk..

Iemaksas privātos pensiju fondos – regulējums un izmaiņas ar 2018. gadu (3/10/18) (0)

06.03.2018

Pieņemts

Šajā rakstā apkopojam informāciju par spēkā esošo regulējumu iemaksām privātos pensiju fondos (PPF), kā arī sniedzam ieskatu regulējumā nodokļu atvieglojumiem un nodokļa ieturēšanai no personu pašu un viņu labā veiktajām naudas līdzekļu iemaksām PPF. Lasīt vairāk..

 

© 2018 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.03.2018